Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Rekrutacja

Zasady Rekrutacji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozebiu prowadzi nabór uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

Do klasy pierwszej gimnazjum specjalnego przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

Do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są absolwenci gimnazjum na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

Do klasy pierwszej szkoły przysposabiającej do pracy przyjmowani są absolwenci gimnazjum na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej odpowiedniego typu szkoły, wzór nr 1 – termin do 15 kwietnia;
 • świadectwa ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum;
 • aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • odpisu aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem Pesel;
 • podania o przyjęcie do internatu – dla uczniów ubiegających się o internat (wzór 3);
 • dokumentów potwierdzających dochód rodziny (dla osób ubiegających się o przyjęcie do Internatu);
 • karty zdrowia ucznia;
 • odpisu arkusza ocen (jeżeli uczeń rozpoczyna naukę w trakcie roku szkolnego);
 • opinii nauczyciela (jeżeli uczeń rozpoczyna naukę w trakcie roku szkolnego);
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego z ZUS;
 • wniosku do Starostwa zgodnego z miejscem zamieszkania kandydata (wzór 2);
 • skierowania wydanego przez Starostę Powiatu Sztumskiego;
 • fotografie – 2.

Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej, wzór nr 1 – termin do dnia 15 kwietnia;
 • świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • wyników egzaminu gimnazjalnego
 • aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • odpisu aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem Pesel;
 • podania o przyjęcie do internatu – dla uczniów ubiegających się o internat (wzór 3);
 • karty zdrowia ucznia;
 • zaświadczenia sanitarno – epidemiologicznego dotyczącego kierunków: kucharz, piekarz, pracownik pomocniczy obsługo hotelowej;
 • dokumentów potwierdzających dochód rodziny (dla osób ubiegających się o przyjęcie do Internatu);
 • odpisu aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem Pesel ( dla osób ubiegających się o przyjęcie do internatu);
 • odpisu arkusza ocen (jeżeli uczeń rozpoczyna naukę w trakcie roku szkolnego);
 • opinii nauczyciela (jeżeli uczeń rozpoczyna naukę w trakcie roku szkolnego);
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego z ZUS;
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – lekarz medycyny pracy;
 • wniosku do Starostwa zgodnego z miejscem zamieszkania kandydata (wzór 2);
 • skierowania wydanego przez Starostę Powiatu Sztumskiego;
 • fotografie – 2

Nabór kandydatów do wszystkich klas pierwszych w Ośrodku trwa do dnia 15 czerwca i może być przedłużony w zależności od liczby zgłoszeń do dnia 31 sierpnia.

Do klas już istniejących w Ośrodku uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego na w/w zasadach.

W Ośrodku funkcjonuje internat, który zapewnia całodobową opiekę wychowankom. Do internatu przyjmowani są uczniowie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – wniosek wzór nr 3.

Do internatu mogą być przyjmowani uczniowie również w trakcie roku szkolnego.

Decyzję o przyjęciu ucznia do placówki podejmuje dyrektor Ośrodka.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad Rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Kołoząb 10

82-433 Mikołajki Pomorskie

tel. 55 / 277 05 40

e-mail: gimkol@wp.pl